Kategorie

Zobacz nasze Aukcje

1.   Firma PHU ÔÇ×MERXÔÇŁ Migacz, Por─Öba Sp├│┼éka Jawna, zwana dalej ÔÇťGwarantemÔÇŁ, udziela gwarancji, ┼╝e  produkt wolny jest od wad materia┼éu i wykonania. Okres gwarancyjny liczony jest od daty sprzeda┼╝y sprz─Ötu przez Firme Merx i wynosi:

   24 miesi─ůce dla urz─ůdze┼ä z grup:  
- urz─ůdzenia telewizji przemys┼éowej (kamery CCTV, Rejestratory, Kamery IP, Rejestratory NVR, Zasilacze, transformatory, g┼éowice PTZ, itp)
 Akumulatory i baterie posiadaj─ů 6-cio miesi─Öczny okres gwarancji.

2.   Ujawnione  w tym okresie wady sprz─Ötu  b─Öd─ů  usuwane bezp┼éatnie przez  Serwis  w mo┼╝liwie najkr├│tszym terminie, nie przekraczaj─ůcym 14-tu dni roboczych pocz─ůwszy od daty przyj─Öcia produktu do naprawy przez Serwis.
3.   Warunkiem  korzystania  z  uprawnie┼ä  gwarancyjnych  jest dostarczenie, przes┼éanie  urz─ůdzenia  do  Serwisu  wraz z dowodem zakupu i oryginaln─ů, poprawnie wype┼énion─ů Kart─ů Gwarancyjn─ů lub formularzem RMA na kt├│rej powinno znajdowa─ç si─Ö (piecz─Ö─ç firmow─ů sprzedawcy, numer dowodu  zakupu, dat─Ö sprzeda┼╝y,  nazw─Ö urz─ůdzenia, numer seryjny, model, czytelny podpis osoby wystawiaj─ůcej kart─Ö oraz podpis kupuj─ůcego). Odpowiedzialno┼Ť─ç  za  b┼é─Ödy  pope┼énione  przy  wypisywaniu  Karty  Gwarancyjnej  ponosi Sprzedawca.
4. Postanowienia Serwisu maj─ů charakter ostateczny.
5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za ewentualne uszkodzenia powsta┼ée podczas transportu do Serwisu.
6. Gwarant ponosi koszt przesyłki w jednym kierunku (odesłanie paczki).

7.   Przy  zg┼éoszeniu  wadliwego urz─ůdzenia  uprawniony  z  gwarancji  powinien  za┼é─ůczy─ç  sporz─ůdzony  w  formie  pisemnej dok┼éadny opis objaw├│w wadliwego dzia┼éania urz─ůdzenia  z uwzgl─Ödnieniem ┼Ťrodowiska pracy i sposobu w jaki si─Ö ujawniaj─ů.
8.   Klientowi przys┼éuguje prawo wymiany sprz─Ötu na nowy, je┼╝eli:

 - Serwis dokona w trakcie trwania okresu gwarancyjnego trzech napraw, a urz─ůdzenie b─Ödzie nadal wykazywa┼éo wady uniemo┼╝liwiaj─ůce jego u┼╝ytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
 - Serwis stwierdzi na pi┼Ťmie, i┼╝ usuni─Öcie wady nie jest mo┼╝liwe. W przypadku wymiany sprz─Ötu potr─ůca si─Ö r├│wnowarto┼Ť─ç brakuj─ůcych lub uszkodzonych mechanicznie przez klienta element├│w.

9.   Je┼╝eli wymiana sprz─Ötu na nowy nie jest mo┼╝liwa, klientowi przys┼éuguje prawo do zwrotu zap┼éaconej ceny.
10. Gwarant  zastrzega  sobie  prawo  obci─ů┼╝enia  uprawnionego  z  gwarancji  kosztami  us┼éug  serwisowych  i transportu, gdy uszkodzenie nie by┼éo obj─Öte gwarancj─ů lub urz─ůdzenie okaza┼éo si─Ö sprawne.
11. Gwarant  mo┼╝e  odm├│wi─ç wykonania  us┼éugi gwarancyjnej  w przypadku  stwierdzenia naruszenia plomb, niekompletno┼Ťci urz─ůdzenia, niezgodno┼Ťci  lub niekompletno┼Ťci  danych  w dokumentacji, dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych, u┼╝ywania urz─ůdzenia do cel├│w niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy urz─ůdzenia przez nieupowa┼╝nione przez Gwaranta osoby.
12. Gwarancja nie obejmuje:

     - uszkodze┼ä wynik┼éych ze zdarze┼ä losowych (uszkodzenie elektryczne,  przepi─Öcia pr─ůdowe na torach zasilania oraz wizyjnych, po┼╝ar, zalanie, pow├│d┼║, uderzenia piorun├│w itp.)
     - uszkodze┼ä mechanicznych i wywo┼éanych nimi wad
     - uszkodze┼ä  wynikaj─ůcych z  instalacji  i  eksploatacji  urz─ůdzenia  w  warunkach  lub w spos├│b niezgodny ze specyfikacj─ů Producenta
     - uszkodze┼ä powsta┼éych z winy lub niewiedzy u┼╝ytkownika
     - demonta┼╝u uszkodzonego urz─ůdzenia
     - czynno┼Ťci opisanych w instrukcji obs┼éugi, kt├│re uprawniony z gwarancji zobowi─ůzany jest wykona─ç we w┼éasnym zakresie i na w┼éasny koszt (instalacja dodatkowych zabezpiecze┼ä, uziemienie)

13. Niniejsza gwarancja w odniesieniu  do towar├│w  konsumpcyjnych  nie wy┼é─ůcza, nie  ogranicza ani nie zawiesza uprawnie┼ä kupuj─ůcego wynikaj─ůcych z niezgodno┼Ťci towaru z umow─ů.

 

´╗┐Nowy S─ůcz, dnia 16.10.2013